Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΕΚΘΕΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (EKTH148)Νικόλαος Ρουσάκης
ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (EKTH139)Νικόλαος Ρουσάκης
Ευρωπαίος πολίτης (EKTH143)Νικόλαος Ρουσάκης
Μετανάστευση και ρατσιμός (EKTH144)Νικόλαος Ρουσάκης
Περίληψη (EKTH161)Νικόλαος Ρουσάκης
Στερεότυπα (EKTH154)Νικόλαος Ρουσάκης
Συγγραφή της έκθεσης (EKTH156)Νικόλαος Ρουσάκης
Συνδετικές εκφράσεις (EKTH155)Νικόλαος Ρουσάκης
Τηλεόραση και εξουσία (EKTH146)Νικόλαος Ρουσάκης