Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: Γ' Λυκείου
  • Έκθεση (EKTH)  -  40 διαθέσιμα μαθήματα
  • Αρχαία (ARX)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα
  • Ιστορία (IST)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα
  • Κοινωνιολογία (SOCIOL)  -  24 διαθέσιμα μαθήματα
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ (104)Σταύρος Λουκάκης
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ (105)Σταύρος Λουκάκης
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (110)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΒΑΣ